Welke andere structurele financiële effecten heeft een herindeling?

De samenvoeging van gemeenten kan ervoor zorgen dat er efficiencyvoordelen ontstaan. Dit betreft vaak circa 5% tot 10% van de bedrijfsvoeringslasten. Tegelijk kan er ook sprake zijn van een opdrijvend effect in het loongebouw, waardoor een deel van het efficiencypotentieel kan verdampen. Verder treedt er reductie van een aantal overige kosten op, met name in de inperking van de bestuurlijke kosten.

Lees ook