Welke andere structurele financiële effecten heeft een herindeling?

De samenvoeging van gemeenten kan ervoor zorgen dat er efficiencyvoordelen ontstaan. Dit betreft vaak circa 5% tot 10% van de bedrijfsvoeringslasten. Tegelijk kan er ook sprake zijn van een opdrijvend effect in het loongebouw, waardoor een deel van het efficiencypotentieel kan verdampen. Verder treedt er reductie van een aantal overige kosten op, met name in de inperking van de bestuurlijke kosten.

Lees ook

pagina

Diensten

vraag

Wat zijn de financiële gevolgen van een herindeling?

vraag

Wat zijn de gevolgen van een herindeling voor de uitkering uit het gemeentefonds?

vraag

Wat houdt de Arhi-uitkering (of ‘tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling’) in?

vraag

Zijn er nog andere incidentele financiële effecten bij een herindeling?