Wat zijn de gevolgen van een herindeling voor de uitkering uit het gemeentefonds?

Een herindeling heeft een structureel financieel effect op de uitkering uit het gemeentefonds. Een deel van de uitkering uit het gemeentefonds aan gemeenten bestaat uit een zogenaamde vaste voet: een vast bedrag voor elke gemeente. Die vaste voet bedraagt ongeveer € 400.000 euro per gemeente (met uitzondering van de vier grote gemeenten, Baarle-Nassau en de Waddengemeenten, die een extra bedrag ontvangen). De verdeling van de overige algemene uitkering hangt af van de kenmerken en belastingcapaciteit van gemeenten (o.b.v. 60 verdeelmaatstaven).

Door een herindeling komt de vaste voet van één of meer gemeenten te vervallen. Dat betekent een daling (op de som) van de algemene uitkering van vier ton voor elke gemeente die er na de herindeling minder is. Daarnaast heeft de herindeling ook effect op de andere maatstaven in het gemeentefonds (over het algemeen met een kleiner financieel effect dan het verdwijnen van eenmaal de vaste voet). De exacte gevolgen daarvan dienen per herindeling in een nader onderzoek uitgewerkt te worden.

Lees ook