Rozenburg – Rotterdam: een geval apart

Gemeenten Rozenburg, Rotterdam
Fusiedatum 1 januari 2015
Inwoneraantal 12.500
Provincie Zuid-Holland

Rozenburg was een gemeente van ruim 12.500 inwoners middenin het Botlekgebied. De gemeenteraad van Rozenburg besloot om per 1 januari 2010 verder te gaan als deelgemeente van Rotterdam. Dit was naar aanleiding van een bestuurskracht onderzoek waaruit bleek de dat de bestuurskracht van Rozenburg op belangrijke punten onvoldoende was.

Onderhandelingen

Vervolgens is het college van Rozenburg, op basis van dat besluit, het gesprek aangegaan met het college van Rotterdam om de bereidheid tot een fusie te bespreken. Na onderhandelingen tussen beide colleges over de condities voor de herindeling is aan de gemeenteraden het herindelingsontwerp voorgelegd. Beide gemeenteraden gingen akkoord.

Wet arhi

Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat de gemeente Rotterdam niet bereid  was tot een fusie wanneer de consequentie daarvan zou zijn, dat de verkiezingen in Rotterdam uitgesteld zouden worden tot november 2010 (ingevolgde de Wet arhi). Ook werd gesteld dat de herindelingsdatum kort na de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zou moeten liggen.

In overleg met de staatssecretaris is op die punten afgeweken van de Wet arhi en is dit vastgelegd in de herindelingswet (zie kader). Zo werd de herindelingsdatum op 18 maart 2010 gesteld. Vanwege een aantal praktische bezwaren tegen deze datum (i.p.v. 1 januari, o.a. begrotingssystematiek) is in de herindelingswet een aantal voorzieningen getroffen voor de begroting, de belastingen, de rekening en de toedeling vanuit het gemeentefonds.

Uit: Wet herindeling gemeenten Rotterdam en Rozenburg

Artikel 3
In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling is voor deze herindeling de datum van herindeling 18 maart 2010.

Artikel 5
1. Voor de gemeente Rotterdam worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. In afwijking van artikel 55 van de Wet algemene regels herindeling vinden de tussentijdse raadsverkiezingen plaats op de datum van de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden die in 2010 ingevolge de Kieswet worden gehouden.

3. Voorafgaand aan de datum van herindeling vinden de reguliere raadsverkiezingen, die ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden niet plaats in de op te heffen gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam.

Dossier

Rozenburg – Rotterdam: een geval apart

Dossier

Alkmaar: een kerngerichte aanpak

Dossier

Berg en Dal: de totstandkoming van de naam