Wat zijn de gevolgen van herindeling voor inwoners?

Een herindeling heeft op een aantal manieren effect op inwoners. Allereerst omdat door een herindeling de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur toeneemt. De (persoonlijke) bekendheid en dagelijkse aanspreekbaarheid van bestuurders in de richting van inwoners zal afnemen. Bestuurders gaan over een groter gebied en zijn mogelijk minder bekend met de lokale context.

Een ander effect betreft de lokale lasten van een gemeente. Bij een herindeling moeten namelijk de tarieven, waaronder de OZB, van de verschillende gemeenten worden geharmoniseerd. In de wet Arhi zijn daar voorschriften over opgenomen. Het kan er voor zorgen dat sommige inwoners meer en anderen minder aan lokale lasten gaan betalen.

Het nieuwe gemeentebestuur moet ook het beleid van de heringedeelde gemeenten harmoniseren. Waarbij in het nieuwe beleid uiteraard specifiek uitdrukking worden gegeven aan de prioriteiten van de voormalige gemeenten, zoals ten aanzien van dienstverlening en voorzieningen.

Lees ook