Wat zijn de gevolgen van een herindeling voor medewerkers van de organisaties?

Alle medewerkers – met uitzondering van de gemeentesecretarissen en griffiers, zie hierna – komen voorlopig in dienst van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente. ‘Voorlopig’, omdat het college van de nieuwe gemeente binnen zes maanden moet besluiten of en in welke functie een ambtenaar in dienst blijft of dat hij eervol wordt ontslagen. Voor de overgang naar een nieuwe gemeente wordt altijd een sociaal plan (of sociaal statuut) opgesteld met afspraken over de rechten van de medewerkers en de te doorlopen procedures.

Lees ook