Wat betekent een herindeling voor de gemeentesecretarissen en griffiers van de betrokken gemeenten?

Op de herindelingsdatum worden gemeentesecretarissen en griffiers eervol uit hun ambt ontslagen. Gedeputeerde Staten (GS) stellen een tijdelijke gemeentesecretaris aan (voor 1 december voorafgaande aan de herindelingsdatum), meestal op voordracht van de gemeenten. De huidige gemeentesecretarissen en griffiers kunnen – indien gewenst – een verzoek indienen bij GS om met ingang van de herindelingsdatum in een andere voorlopige functie over te gaan in dienst van de nieuwe gemeente. De rechtspositie zal in dat geval gelijk zijn aan die van de overige ambtenaren. De nieuwe gemeente bepaalt op welke functie men terecht komt. In beginsel zullen GS zulke verzoeken honoreren.

Lees ook