Wat zijn de financiële gevolgen van een herindeling?

Een herindeling is van invloed op de baten en lasten van gemeenten, zowel structureel als incidenteel. Zo heeft het effect op de uitkering van het gemeentefonds. Ook keert het Rijk een incidentele bijdrage uit in het geval van een herindeling. In de gerelateerde vragen wordt specifieker ingegaan op de gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds, de structurele financiële effecten, de Arhi-uitkering en incidentele financiële effecten.

Lees ook