Wat zijn de financiële gevolgen van een herindeling?

Een herindeling is van invloed op de baten en lasten van gemeenten, zowel structureel als incidenteel. Zo heeft het effect op de uitkering van het gemeentefonds. Ook keert het Rijk een incidentele bijdrage uit in het geval van een herindeling. In de gerelateerde vragen wordt specifieker ingegaan op de gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds, de structurele financiële effecten, de Arhi-uitkering en incidentele financiële effecten.

Lees ook

pagina

Diensten

vraag

Wat zijn de gevolgen van een herindeling voor de uitkering uit het gemeentefonds?

vraag

Welke andere structurele financiële effecten heeft een herindeling?

vraag

Wat houdt de Arhi-uitkering (of ‘tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling’) in?

vraag

Zijn er nog andere incidentele financiële effecten bij een herindeling?