Waarom kiezen gemeenten voor een herindeling?

De redenen om voor een herindeling te kiezen lopen uiteen, zoals:

  • Een kwalitatief en kwantitatief beter bestuur & organisatie;
  • Grotere omvang om de gedecentraliseerde taken en bezuinigingen te kunnen realiseren;
  • Beter kunnen inspelen op de veranderende samenleving;
  • Meer aandacht voor het behouden en zo mogelijk versterken van de leefbaarheid in de kernen;
  • Vergroten van de bestuurlijke invloed in de regio, provincie en in het land.

Ook zijn er herindelingen of grenscorrecties waarbij het initiatief niet afkomstig was/is vanuit de betreffende gemeenten, maar waarbij de provincie het proces daartoe heeft ingezet. De motivatie daarvoor betreft vaak onvoldoende bestuurskracht van de betreffende gemeente(n), of dat deze zijn taken niet langer zelfstandig naar behoren kan uitvoeren.

Lees ook