Zuidhorn financieel gezond op weg naar de herindeling