Gedeputeerde Staten: Haaren scoort te zwak, opsplitsen noodzaak