Molenwaard: de gemeente zonder gemeentehuis

Herindeling van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

Gemeenten Gemeente Graafstroom, Gemeente Liesveld, Gemeente Nieuw-Lekkerland
Fusiedatum 1 januari 2013
Inwoneraantal 30.000
Provincie Zuid-Holland

Molenwaard is de eerste gemeente zonder stenen gemeentehuis. De gemeente kiest voor dichtbij, digitaal en persoonlijk en gaat daarin heel ver. 

Een herindeling biedt de ultieme kans om het helemaal anders te doen: innovatie. Die kans heeft de gemeente Molenwaard met beide handen aangegrepen. Na de herindeling waren er zorgen over de toegenomen afstand tot inwoners, de dienstverlening moest beter, kosten lager en er zou een nieuw gemeentehuis komen: maar waar?

Nergens. De nieuwe gemeente Molenwaard heeft na de herindeling in 2013 geen gemeentehuis gebouwd. De visie van de gemeente is om dienstverlening zo dicht mogelijk bij haar inwoners aan te bieden. De gemeente gaat daarom voor persoonlijk en digitaal.

Ambtenaren en bestuurders werken plaatsonafhankelijk en gaan naar de inwoner of organisatie toe. Heel concreet betekent dit dat ambtenaren op huisbezoek gaan voor geboorteaangifte, afgifte van paspoorten, zorgaanvragen en bouwopgaven. De gemeenteraad op zijn beurt vergadert in dorpshuizen, verzorgingstehuizen of andere locaties in het gebied. Concreet betekent het ook dat de gemeente flink geïnvesteerd heeft in het verbeteren van de dienstverlening via de gemeentelijke website: een digitaal gemeentehuis.

Tachtig tot negentig procent van de gemeentelijke producten en diensten zijn alleen nog digitaal aan te vragen. Voor de overige zaken komen medewerkers van Molenwaard bij de inwoners langs. De aanpak van digitalisering en persoonlijk contact maakt in feite van elke plek in Molenwaard een ontmoetingsplek tussen inwoner en gemeente. Het buurthuis of de brede school als werkplek van de ambtenaar en loket voor de inwoner. Vergunningsprocedures die niet in het gemeentehuis, maar bij de ondernemer zelf plaatsvinden.

Een dag in het leven van de WMO-consulent:

Oude situatie Nieuwe situatie
een vast basiskantoor werkplekken verspreid over hele gemeente
gespreksverslag op papier: na uitwerken toezenden naar cliënt verslag direct digitaal beschikbaar voor cliënt
veel reistijdverlies reistijd tot minimum beperkt, meer tijd voor huisbezoeken op een dag
werkplekafhankelijk (vast bureau, telefoon en pc) werkplekonafhankelijk (overal werken, smartphone, laptop)
papieren dossiers mee naar cliënt digitale dossier direct bij de hand
tevreden klanten, tevreden medewerkers, wachttijden verminderd

De aanpak van Molenwaard leidt tot minder bureaucratie, levert een aanzienlijke kostenbesparing op (minimaal 15% lagere lasten) en zorgt ervoor dat inwoners beter geholpen zijn (persoonlijk en digitaal).

Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Molenwaard met de gemeente Giessenlanden tot de nieuwe gemeente Molenlanden.

Dossier

Rozenburg – Rotterdam: een geval apart

Dossier

Alkmaar: een kerngerichte aanpak

Dossier

Berg en Dal: de totstandkoming van de naam