Projectleider en projectsecretaris

Van de eerste oriëntatie op de toekomst van de gemeente, via politiek-bestuurlijke besluitvorming over de herindeling tot aan de praktische voorbereiding van de start: de totstandkoming van een herindeling is een complex en gevoelig proces. Een proces dat naar onze ervaring vraagt om voortvarendheid en daadkracht, altijd gepaard gaande met de nodige zorgvuldigheid. Onze adviseurs mochten vele samenwerkings- en fusieprocessen in de rol van projectleider en procesbegeleider faciliteren, waarbij wij het hele speelveld (inwoners, ondernemers, kennis- en maatschappelijke instellingen, politiek, bestuur, management, medewerkers en medezeggenschap) goed overzien. Voor ons kent zowel het proces als de inhoud rondom herindeling weinig geheimen meer, waarbij wij altijd oog houden voor de lokale context. Wij begeleiden en ondersteunen fusieprocessen in de rollen van procesbegeleider, projectleider, projectsecretaris, adviseur of klankbord.