Herindelingsontwerp en herindelingsadvies

Het opstellen van het herindelingsontwerp en vervolgens het herindelingsadvies is een cruciale stap in een herindelingsproces. Het geeft de procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling. De raden, Provincie, Minister van BZK en Tweede Kamer moeten hiermee instemmen. De minister toetst het herindelingsadvies op vijf criteria: draagvlak, interne samenhang (dorps- en kernenbeleid), bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid. Wij zien gemeenten die netjes aan de criteria voldoen. Er zijn ook gemeenten die de kans aangrijpen om direct een innovatieve visie te vormen op het strategische profiel, de politiek, het bestuur en de organisatie van de nieuwe gemeente. Wij kunnen in deze fase van het proces vanuit een onafhankelijke positie regie voeren op de visie- en planvorming en als penvoerder optreden van het herindelingsontwerp en -advies. Zo kunt u in alle rust met elkaar een visie vormen op wat voor gemeente u wil zijn, in de dienstverlening en positionering naar uw omgeving.