Dienst bestuurskrachtonderzoek

Verkenning bestuurlijke toekomst

Om aan te kunnen blijven sluiten bij de wensen en verwachtingen van de inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en mede-overheden, stellen vele gemeenten zich periodiek vragen als: hoe ziet onze bestuurlijke toekomst eruit? Kunnen wij vanuit de huidige bestuurlijke context aan de opgaven, ambities en verwachtingen in de triple-helix blijven voldoen? Hoe verandert de omgeving (regio, opgaven, wetgeving, taken, financiën, trends en ontwikkelingen) om ons heen en zijn we als gemeenten adaptief genoeg om ons daar voortdurend op aan te passen?

Wij helpen gemeenten vaak bij dit vraagstuk. De bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven (economie, ruimte, sociaal, bereikbaarheid, wonen, bedrijventerreinen, etc.) vormen daarbij altijd het uitgangspunt. Een analyse van de huidige context en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen zetten wij daarbij af tegen mogelijke vormen van de bestuurlijke toekomst van de gemeente en/of de regio. Vormen kunnen daarbij uiteenlopen van zelfstandigheid, ambtelijke samenwerkingsverbanden, ambtelijke fusie tot aan herindeling. Altijd met oog voor de lokale context. Altijd met als doel om een sterke speler te blijven of worden in de diverse ecosystemen gekoppeld aan de lokale en regionale opgaven.