Juridische expertise

Juridische expertise

In een herindelingsproces dienen zich veel juridische vraagstukken aan: staatsrechtelijke (on)mogelijkheden, wettelijke stappen en termijnen, regelgeving rondom financiën, toe- en uittreding bij verbonden partijen, personele gevolgen, etc. De wet Arhi en ook de Wgr. kent in die zin voor onze juristen geen geheimen. Onze juristen helpen u dan ook graag bij uw vraagstukken als het deze wetten aangaat. Maar zij zetten zich ook graag in als u om extra denkkracht vraagt ten aanzien van delegatiebesluiten, mandaatregelingen, reglementen van orde en/of directiestatuten. Ons uitgangspunt daarin is dat geregeld moet worden wat juridisch geregeld móet worden, maar waarbinnen tegelijkertijd ruimte blijft voor de gewenste bestuurlijke en ambtelijke flexibiliteit.