Dienst proces begeleiding

Ontwerp top- en hoofdstructuur

Een herindeling vraagt per definitie tot een herontwerp van de organisatie- en managementfilosofie. Een filosofie die aansluit op de strategische keuzen die zijn gemaakt in de relatie tussen samenleving en gemeente. En de impact die dat heeft op de rol van raad en college (besturingsfilosofie). Onze adviseurs hebben een diepgaande kennis van alle facetten die bij de vormgeving van voornoemde filosofieën en daaruit volgende ontwerpen van top- en hoofdstructuren aan bod komen. Redenerend vanuit opgaven, missie/visie en besturingsfilosofie, komen wij graag met de opdrachtgever tot een set van ‘dominante ontwerpcriteria’. Criteria die leidend zijn bij het ontwerp en de inrichting van de topstructuur (directie en management) en de daaronder in te richten flexibele en innovatieve organisatiestructuur.