Ambtelijke fusie academy

Herindeling.nl Academy

Rondom het onderwerp herindeling bestaan politiek, bestuurlijk en ambtelijke vaak veel vragen: wat kan een herindeling voor mijn gemeente betekenen? Hoe gaat zo’n proces tot herindeling in z’n werk en welke voor- en nadelen kleven er aan deze ingrijpende stap? Wat kunnen de consequenties zijn voor de kernen in de gemeente, de identiteit van de dorpen en kernendemocratie? Hoe kunnen we de opschaling maximaal benutten om tot sterke ‘afschaling’ naar de samenleving te komen? Welke rolverandering brengt een herindeling met zich mee voor raadsleden en bestuurders? Wat is de impact van een herindeling op de ambtelijke organisatie?

In de Herindeling.nl Academy delen wij onze kennis van en ervaring met samenwerking en fusie in het algemeen en herindelingen in het bijzonder. Graag komen wij bij u langs voor een presentatie aan raden, colleges, ambtelijke organisatie of medezeggenschap. Wij voeren ook graag in klein verband een goed inhoudelijk gesprek of reflecteren op uw vraagstuk tijdens intervisiebijeenkomsten. Naast onze adviseurs beschikken wij over een groot netwerk van bestuurders en ambtenaren uit het land, die u kunnen meenemen in hun praktijkervaringen met herindeling. Wij brengen partijen graag met elkaar in verbinding.