Dienstevaluatie

Evaluatie en doorontwikkeling

Met een herindeling zijn twee of meer gemeenten samen één gemeente en organisatie geworden. Het is zinvol om na verloop van tijd de effecten van de herindeling in de dagelijkse praktijk eens onafhankelijk tegen het licht te houden. Voldoet de herindeling aan de vooraf vastgestelde verwachtingen? Is de nieuwe gemeente bestuurskrachtiger dan de oorspronkelijke afzonderlijke gemeenten? Wat is het effect op de realisatie van de bestuurlijke ambities en inhoudelijke opgaven? In hoeverre zijn de specifieke doelstellingen van de gemeente – zoals beschreven in het herindelingsadvies – behaald? Hoe staat het met de financiële gevolgen en de dienstverlening aan de inwoners? Werkt de gekozen besturingsfilosofie naar behoren? Is het gekozen directie- en managementmodel nog het best passende model? Sluit de organisatieinrichting nog aan bij de actuele vraagstukken in de samenleving? Een evaluatie kan helpen om inzicht te bieden in het succes van de herindeling en het kan punten aandragen ter versterking van de nieuwe gemeente. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met vraagstukken van evaluatie en doorontwikkeling bij samenwerking en fusie.