Wat is de Wet Arhi of een Arhi-procedure?

De Wet algemene regels herindeling is een Nederlandse wet, bedoeld om het proces van herindelingen en grenscorrecties te begeleiden en gevolgen te ondervangen. De wet is in 1984 vastgesteld en regelt hoe gemeenten, provincies en de Minister van Binnenlandse Zaken moeten handelen als er bij van één van hen een initiatief is om het grondgebied van een provincie of gemeente te wijzigen.

In de kern bestaat de wet Arhi uit vier delen:

  • onderscheid tussen herindeling en grenscorrectie;
  • processtappen bij initiatie door gemeenten, provincies of minister;
  • financieel toezicht en financiële consequenties bij herindeling;
  • overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe gemeente.

Bron: vng.nl

Lees ook