Veel samenwerken betekent toch niet gedwongen fuseren