Provincie houdt vast aan één gemeente Land van Cuijk