Willem Klein Kranenberg

Mariëlle van Deelen

Mariëlle van Deelen organiseerde als bestuurslid van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen de Bestuurskunde Challenge. Ze heeft onlangs haar bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond. Haar interesse gaat vooral uit naar publiek management en (publiek-private) samenwerking.

Rosanne Molendijk

Rosanne Molendijk is derdejaars student Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft de afstudeerrichting Bestuurswetenschap gekozen. Ze vindt het interessant om de theorie die ze leert tijdens haar studie toe te passen in de praktijk en wil zich in de toekomst graag blijven richten op beleidsvraagstukken. Samen met drie studenten heeft ze onlangs de Bestuurskunde Challenge gewonnen.

Jan Leroy

Harry de Vries

Harry de Vries is 61 jaar en burgemeester van Neerijnen. Hij is vooral gefascineerd door de betrokkenheid van mensen op hun eigen leefwereld en hoe de (lokale) overheid reageert op signalen uit de samenleving: “Voor mij staat de mens centraal en ik vind dat dienstverlening anno 2017 op een niveau getild moet worden waarbij wij ons telkens de vraag stellen ‘hoe wil de ander dat ik hem/haar behandel’. Kortom, inleven in de leefwereld van de ander.

Jan van Ginkel

Jan van Ginkel

Jan van Ginkel is per 1 september 2017 loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van Zaanstad en Schiedam. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Van Ginkel heeft een passie voor innovatie en leren.

Stan van de Laar

Energiek, betrokken en resultaatgericht. Kernwaarden die van toepassing zijn op Stan als procesbegeleider, projectleider of inhoudelijk deskundige. Stan voerde tientallen bestuurskrachtonderzoeken en verkenningen uit naar de bestuurlijke toekomst van gemeenten en regio’s. Hij is veel actief in de rol van projectleider bij samenwerking en fusie tussen gemeenten. Meest recent was Stan projectleider van de herindeling Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (West Betuwe), een gemeente van 50.000 inwoners en 26 kernen. Stan heeft veel kennis van governancemodellen, juridische constructies, organisatiestructuren en de personele en financiële gevolgen van fusie en samenwerking. Deze kennis combineert hij met de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in nauwe verbinding met de ambtelijke uitvoering.